Core Value Index: conflictstategie

Inspiratie

Er zijn vier hoofdtypen binnen de Core Values Index met een andere manier waarop zij met conflicten omgaan. Is de CVI nog nieuw voor je? Lees dan onze blog: Core Values Index: the basics.

Even weer de basics, de typen zijn:
• Bouwer, wat staat voor kracht en actie
• Verbinder, wat staat voor liefde en verbinding
• Innovator, wat staat voor wijsheid en betrokkenheid
• Borger, wat staat voor kennis en rechtvaardigheid

Iedereen heeft een unieke verhouding van deze typen in zich. Ieders profiel is dus opgebouwd uit een samenspel van deze 4 typen, deze mix maakt ons unieke, onveranderlijke kern zichtbaar. De bouwer, verbinder, innovator en borger dan ook geen personen. Om het makkelijker te maken om over deze 4 types te praten, spreken we in de tekst wel van ‘de’ bouwer/verbinder/innovator/borger.

Nog geen CVI gemaakt? Deze kan je hier maken.

Hieronder lees je meer over de conflictstrategie van de verschillende typen.

Bouwer

Wanneer geloof in eigen kunnen verloren gaat of wanneer beloningen niet gelijk zijn aan inspanning, kan de bouwer zich machteloos gaan voelen. Als dat zo is, verliest hij zelfvertrouwen en zit hij niet meer op de goede plek, niet meer in zijn kracht. Blijft hij volharden door te blijven doen alsof hij krachtig is, dan brengt dit hem naar zijn conflictstrategie en gaat hij intimideren. Hij zal dan alle kracht die hij in zich heeft inzetten om weer controle te krijgen. Hij gaat het gevecht aan en zal in zijn gedrag willen laten zien wie de baas is. Dit kan zich onder andere uiten in boosheid, schreeuwen, dreigen of het aannemen van een intimiderende houding. Hij verwacht dat door op deze manier te escaleren in zijn kracht, anderen onmiddellijk zijn commando’s en opdrachten vervullen en zich als het ware weer overgeven aan zijn kracht. Op deze manier hoopt hij weer controle te krijgen en zo het verloren (zelf)vertrouwen weer te herwinnen. Een conflictstrategie is alleen nooit effectief, omdat het altijd negatieve energie genereert.

Verbinder

De verbinder behandelt anderen over het algemeen op de juiste manier en verwacht van anderen dat zij hen ook op de juiste manier behandelen. Wanneer ze geen wederkerigheid voelen, kan de duistere kant van de verbinder zichtbaar worden. Als de verbinder zich met de rug tegen de muur voelt gezet of zich niet goed behandeld voelt, dan zal hij gaan klagen over het onrecht dat hem wordt aangedaan, gevolgd door het oordeel dat de persoon in kwestie ‘niet goed’ is. Hij zit in zijn conflictstrategie manipuleren. door aangenaam te blijven handelen en zo lief en superieur te lijken boven de strijd. Zij beschermen zichzelf hiermee tegen verder letsel. Totdat het gevoel van weer geliefd zijn en zich gewaardeerd voelen weer is teruggekeerd, zullen verbinders overdrijven om belangrijker te lijken, dramatiseren om aandacht te krijgen en liegen om zichzelf in te dekken en anderen voor zich proberen te winnen.

Innovator

De negatieve cyclus van een innovator begint wanneer hij het gevoel krijgt dat zijn inbreng niet langer wordt gewaardeerd. Dit gebeurt wanneer anderen terloops zijn beste ideeën lijken te verwerpen zonder hun volledige bedoeling te begrijpen. Of wanneer hij zich gecontroleerd en gepusht voelt om snel tot oplossingen te komen. Innovators willen dat hun oplossingen worden geïmplementeerd. Als ze dat niet krijgen, zullen innovators proberen de controle terug te krijgen en neemt hun betrokkenheid en tolerantie af. De innovator gaat van betrokkenheid naar ondervraging en van wijsheid naar slimheid en sabotage. Wanneer een innovator in zijn conflictstrategie komt, dan zet hij zijn wijsheid in als slimheid, bedrog of afleiding. Hij is bereid zijn wijsheid te gebruiken om mensen in besluiteloosheid te brengen door slimme argumenten in te brengen of complexe feiten en ideeën te presenteren. Ook is hij in staat vragen te stellen die de onwetendheid van anderen blootlegt. Dit neemt de druk bij hem weg en maakt hem wijs, vergeleken met anderen.

Borger

Een Borger is krachtig als hij merkt dat zijn kennis wordt ingezet om goede beslissingen. Zijn zelfrespect wordt ontleend aan de behoefte die er is om op de juiste manier gebruik te maken van de kennis die de Borger heeft en wordt gevoed door zijn sterke rechtvaardigheidsgevoel. Wanneer een situatie te riskant wordt, mensen zijn kennis niet waarderen of wanneer de gegeven kennis niet wordt gebruikt om goede beslissingen te nemen, dan verdwijnt bij de Borger het gevoel van rechtvaardigheid en komt hij terecht in zijn conflictstrategie afstand nemen en veroordelen. Als zijn omgeving zijn kennis niet waardeert hoeft hij niet langer de kennisbron te zijn. De Borger krijgt dan een hard en afstandelijk oordeel over anderen en zal zich terugtrekken. Dit betekent meestal niet fysiek vertrekken, maar eerder een volledig gebrek aan actie of inspanning of het opzettelijk achterhouden van informatie. Als de Borger in zijn conflictstrategie zit, wordt hij afstandelijk, onaantastbaar, onredelijk, onhandelbaar, niet reagerend, niet beschikbaar en bezet. Door zich te onttrekken overleeft hij de anderen. Hij laat zich niet intimideren, manipuleren, ondervragen of verhoren. Hij wacht geduldig zijn moment af en tot die tijd weigert hij om mee te doen en trekt hij zich terug. Zodra het moment zich voordoet zal hij van de gelegenheid gebruik maken om zijn kennis te etaleren en zal hij proberen om de situatie weer naar zijn hand zetten.

Lees de volgende blogs om meer te weten te komen over de Core Values Index:

Core Values Index: kernwaarde
Core Values Index: beïnvloedende waarde
Core Values Index: positieve bijdrage team
Core Values Index: angst
Core Values Index: leerstijl (verschijnt op 13 juli ‘21)

Of download gratis ons ebook op om meer te weten te komen over de Core Values Index.

Wil jij vrijblijvend kennis maken met ons en de Core Values index?

Wij drinken graag een kop koffie met jou

Taylor Protocols

Bij Taylor Protocols zetten we ons in voor één simpele missie: iedereen op de juiste plaats helpen om het juiste werk te doen. We doen dit met als gevolg dat bedrijven een hogere omzet tegen lagere kosten kunnen ervaren, en zodat werknemers zich werkelijk vervuld kunnen voelen in hun werk.

Contactgegevens 

+31 (0) 53 851 71 48
info@taylorprotocols.nl

Adresgegevens 

Taylor Protocols Europe BV
Performance Factory, Gebouw Zuid
Hoge Bothofstraat 39
7511 ZA Enschede