Core Values Index: leerstijl

The basics

Core Values Index: leerstijl

Er zijn vier hoofdtypen binnen de Core Values Index met allen een andere manier waarop zij het liefst, het snelst en het meest effectief leren. Is de CVI nog nieuw voor je? Lees dan onze blog: Core Values Index: the basics.

Even weer de basics, de typen zijn:
• Bouwer, wat staat voor kracht en actie
• Verbinder, wat staat voor liefde en verbinding
• Innovator, wat staat voor wijsheid en betrokkenheid
• Borger, wat staat voor kennis en rechtvaardigheid

Iedereen heeft een unieke verhouding van deze typen in zich. Ieders profiel is dus opgebouwd uit een samenspel van deze 4 typen, deze mix maakt ons unieke, onveranderlijke kern zichtbaar. De bouwer, verbinder, innovator en borger dan ook geen personen. Om het makkelijker te maken om over deze 4 types te praten, spreken we in de tekst wel van ‘de’ bouwer/verbinder/innovator/borger.

Nog geen CVI gemaakt? Deze kan je hier maken.

Hieronder lees je meer over de leerstijl van de verschillende typen.

Bouwer

De leerstijl van een bouwer is beslissen en doen. Het liefst door niet te lang nadenken en direct in actie te komen. Beslissingen worden genomen op basis van intuïtie, het onderbuikgevoel. Het is een leerstijl die moeilijk aan te leren is in een klaslokaal. Bouwers willen actie waardoor ze op korte termijn resultaten zien. Zitten en luisteren, analyseren en complexe problemen oplossen geeft hen geen energie. Ze hebben autonome ruimte nodig om te kunnen acteren. De katalyse drijfveer is geloof in weten wat te doen om intentionele resultaten te behalen. Wil je deze drijfveer aanspreken, breng bouwers dan in een situatie waarin snelle beslissingen moeten worden genomen en tastbare resultaten kunnen worden neergezet. De beloningen die de bouwer het meest waardeert zijn het gevoel van voldoening en het respect van anderen. De bouwer zoekt geen gerechtigheid of genade, alleen effectiviteit en resultaten.

Verbinder

De verbinder leert door te praten en te luisteren. Dit gaat het best door het voeren van (persoonlijke) gesprekken in kleine groepen of via brainstormsessies over toekomstige mogelijkheden. Als er opdrachten gegeven worden dan moet dit afwisseling, interactie en dynamiek in zich hebben bijvoorbeeld in de afwisseling van kennis met een oefening waarmee deze kennis kan worden toegepast. Verbinders leren door te praten. Ze bespreken hun ideeën, corrigeren de cursus terwijl ze gaan, luisteren altijd naar hun eigen woorden en evalueren de geschiktheid van elke conclusie. Ze denken en nemen beslissingen wanneer ze praten. Ze lossen problemen op door discussies en vinden het leuk om elkaar daarbij te ondersteunen. Verbinders hebben geen geduld met lange informatiesessies en voelen zich gefrustreerd als ze een eenzame opdracht moeten uitvoeren. Ze hebben interactie nodig en als dit ontbreekt, haken ze af.

Innovator

De leerstijl van de Innovator is observeren en oplossen. Complexe, moeilijke uitdagingen moeten de kern vormen van deze leerervaring. Situationele verhalen met veelzijdige en gevarieerde mogelijke uitkomsten, brainstormen, plannen en informatie verzamelen met behulp van alle vijf zintuigen (niet gedetailleerd onderzoek) – deze elementen moeten aanwezig zijn om de observerende, probleemoplossende geest te vangen. Het maakt de observerende en oplossende stijl van leren creatief en boeiend. De kernwaarde die in deze leerstijl moet worden geëerbiedigd, is wijsheid. Innovators moeten een complexe situatie hebben om te evalueren. Complexe en moeilijke problemen intrigeren deze mensen en hun zelfrespect is aanzienlijk gebaseerd op de grootte, het belang en de moeilijkheid van de problemen die ze oplossen. Ze zijn in staat en bereid om medelevend te blijven met mensen. Hun discussies zijn daarom over het algemeen energiek en confronterend zonder strijdbaar te zijn. Innovators leren door uitvinding. Innovators zijn meer visueel georiënteerd dan Verbinders en Bouwers. Visuele middelen zorgen voor extra stimulering van de behoefte van een innovator om informatie te beoordelen bij het zoeken naar de juiste oplossing. Vertel innovators niet de antwoorden, maar vraag hen om zelf de antwoorden te vinden

Borger

De leerstijl van een Borger is lezen en analyseren. Voor een Borger is het belangrijk dat ze kunnen leren door kennisvergaring door te lezen, te analyseren, te ontleden en opnieuw te organiseren. Methodologie, wiskunde, historische bewijzen en precieze experimenten zorgen ervoor dat deze personen betrokken raken en leren. De kernwaarde die voor Borgers moet worden geëerd, is het hoe en waarom van dingen. Probeer ze niets te leren als je het niet kunt onderbouwen, of beter nog, als zij het niet kunnen onderbouwen. Gedreven vanuit de katalysator rechtvaardigheid worden ze graag gevraagd om de norm en de gepaste reactie in situaties te bepalen. Geef ze veel gelegenheid om hun eigen demonstratie van kennis te creëren, of een onrecht te identificeren en te bewijzen. Ze houden ook van een presentatie van kennis die gemakkelijk aan anderen kan worden overgedragen.

Lees de volgende blogs om meer te weten te komen over de Core Values Index:

Core Values Index: kernwaarde
Core Values Index: beïnvloedende waarde
Core Values Index: positieve bijdrage team
Core Values Index: angst
Core Values Index: conflictstrategie

Of download gratis ons ebook op om meer te weten te komen over de Core Values Index.

Wil jij vrijblijvend kennis maken met ons en de Core Values index?

Wij drinken graag een kop koffie met jou

Taylor Protocols

Bij Taylor Protocols zetten we ons in voor één simpele missie: iedereen op de juiste plaats helpen om het juiste werk te doen. We doen dit met als gevolg dat bedrijven een hogere omzet tegen lagere kosten kunnen ervaren, en zodat werknemers zich werkelijk vervuld kunnen voelen in hun werk.

Contactgegevens 

+31 (0) 53 851 71 48
info@taylorprotocols.nl

Adresgegevens 

Taylor Protocols Europe BV
Performance Factory, Gebouw Zuid
Hoge Bothofstraat 39
7511 ZA Enschede