Durf een strategisch visionair te zijn!

door Inspiratie

Een strateeg is binnen een bedrijf of organisatie iemand die bepaalt welke strategie (gebaseerd op de missie en visie) er gevolgd wordt. Bij de ontwikkeling van een strategie wordt er vooral rekening gehouden met de middellange en lange termijn.

Een veel voorkomende valkuil is dat binnen veel functies medewerkers niet alleen strategisch, maar ook tactisch verantwoordelijk zijn, en door de dagelijkse en veelal pragmatische beslissingen de strategische lijn vergeten.

Een strategie is niet iets wat je 1 keer per jaar kunt bekijken en bijschaven.

De wereld veranderd continu en in een steeds hoger tempo, dus moet je als organisatie ook constant bewust bezig zijn met je strategische plan. Verander niet alleen op tactisch niveau constant mee, maar blijf ook alert op strategisch niveau, zodat deze twee niet van elkaar vervreemden. Moeten en willen liggen binnen organisaties vaak te ver uit elkaar.

Het is daarom veelal raadzaam professionals te laten meekijken.

Wat is nodig voor een goede strategie en een passend operationele uitvoering?

  • Analyseren en doorlichten van je organisatie om de huidige en toekomstige positie te bepalen
  • Analyse van de markt en het bepalen van de behoeften en kansen in de markt
  • Interpreteren van beschikbaar marktonderzoeks- en/of branche informatie om daarmee het strategisch en tactisch beleid te kunnen uitzetten
  • de strategie van het eigen bedrijf kunnen uitzetten, vooral bij gewijzigde marktomstandigheden, bedrijfsopvolging, internationalisering en samenwerking
  • in staat zijn het (marketing)beleid te operationaliseren met behulp van de marketingmix en een operationeel plan
  • het kunnen opstellen en periodiek blijven beoordelen van het strategisch en tactisch plan

Blijf als strategisch leider dicht bij jezelf, bij jouw visie, bij wat jij wil. Laat het systeem, de regels, etc voor wat ze zijn. Denk in kansen en mogelijkheden. Denk alsof er geen “box” is.

Het is dus zaak om vrij te denken en handelen om zo nieuwe kansen en mogelijkheden te ontdekken.  Dat klinkt heel logisch, maar wordt helaas vaak vergeten of niet gedurfd. Zorg dat je je gevoel niet laat weg analyseren door je verstand.

Durf een strategisch visionair te zijn!