Executive Team Profile™

Het Executive Team Profile ™

voor Topteams en Divisieteams in Organisaties

  • Hoe kan mijn managementteam beter samenwerken?
  • Welke manager is nodig voor een specifieke vraag?
  • Welke manager hebben we nodig om effectiever te worden?
  • Hoe kunnen managers elkaar versterken?

Door het Executive Team Profile™ ontvang jij een helder beeld van de kracht van jouw managementteam en wie de managers van ‘nature zijn’. Wij geven jou een helder beeld van waar jouw kansen liggen en hoe jij deze het beste kunt benutten met de doelstellingen die jij voor ogen hebt.

Vervolgens helpen we het team om de huidige strategieën voor bedrijfsontwikkeling de komende jaren te verduidelijken. Waarbij we de nieuwe uitdagingen, de verschillende aard van individuele opdrachten en de Kernwaarden Natuur van elke leidinggevende in kaart brengen.

Teamzwakheden worden gesignaleerd, zoals te weinig actie / resultaatenergie en te veel  beoordelen / oplossing gerichte energie.

Het eindresultaat is een meer gefocust team en een strategisch leiderschapsplan dat de leidinggevende begeleidt bij de verdere ontwikkeling van elk teamlid.

Het managementteam

Met het Executive Team Profile kijken kijken we naar wie de managers van ‘nature’ zijn. Dit gebeurt aan de hand van de CVI™ scan. Als eerste is het noodzakelijk dat alle managers de CVI invullen, dit kost slechts 10 minuten per persoon en geeft een duidelijk beeld van de aangeboren en aangeboren ‘natuur’ van de managers.

Vanuit het daarop gebaseerde managers profiel is te bepalen hoe jouw managers samen een nog beter team kunnen vormen. Samen met het team kijken wij naar de basiskwaliteiten die al in huis zijn en hoe deze optimaal ingezet kunnen worden binnen het team.

Daarnaast ondersteunen wij elk individu met het nog beter leren samenwerken en communiceren met andere managers. Naast het feit dat elke manager een indivudele taak heeft, heeft het managers team ook een gezamenlijke taak.

Tijdens de teamsessie wordt bepaald wanneer het team succesvol is en hoe dit succes behaald of verbeterd kan worden, aan de hand van de bestaande doelen van de organisatie.

Dit zorgt voor een bevlogen team, met duidelijke individuele taken per manager en een betere samenwerking.

Ons uitgangspunt:

Alle mensen willen weten en voelen dat ze hun hoogste en beste bijdrage leveren in hun werk. Het gevoel van betekenis te zijn en een doel in het leven te vervullen. Onze ultieme missie bij Taylor Protocols is “de juiste mensen op de juiste plek zetten, het juiste werk doen!”

Voordelen van het Executive Team Profile ™ in jouw organisatie:

Directeuren, bedrijfsleiders, divisie managers en hun teams zullen:

  • Deel nemen aan volwassen gesprekken die leiden tot een heldere evaluatie van de prestaties van iedereen in hun huidige rol (tot nu toe).
  • Meer kennis krijgen over wie ze op hun diepste niveau zijn; leren om elkaar te stimuleren en op te trekken naar hun hoogste en beste bijdrage.
  • Volg het geld! Jouw team krijgt oefeningen om alle bronnen van inkomsten te evalueren en te bepalen welke bron(nen) de grootste brutomarge genereren samen met de bijdrage van elk individu aan die marges.
  • Realiseer een professioneel ontwikkelingsplan dat de Core Values Nature™ in kaart brengt met essentiële taken die in lijn zijn met de 3 tot 5 prestatiedoelstellingen van het bedrijf.
  • Identificeer de belangrijkste statistieken en inzichten in de huidige staat van het bedrijf (totale omzet, directe arbeid, brutowinst, brutowinstmarge, enz.). Deze baseline begint het proces van het identificeren van de toekomstige (3 – 5 jaar) prestatiedoelen.
  • Verhoog het bewustzijn van de huidige werknemers en indexeer de prestaties en de verborgen kansen. Oftewel ontdek de kansen die door de verkeerde mensen op de verkeerde stoelen worden verborgen.

Diversiteit

In een managementteam is het van belang dat elke manager een verschillend profiel heeft en verschillende kwaliteiten, maar er moet nog voldoende overlap zijn om goed samen te kunnen werken en elkaar te versterken.

Een voorbeeld is dat het mogelijk is dat uw managementteam bijvoorbeeld een hoog beoordelend en oplossend vermogen heeft, maar te weinig actie- en resultaatgericht is. Tijdens de teamsessie wordt samengewerkt om deze processen te verbeteren zodat uw managementteam optimaal ingezet kan worden op alle gewenste acties.

Jij krijgt daarnaast een gedegen advies of de managementteam-leden op de juiste plaats in het team zitten, welke kernkwaliteiten jij mogelijk in het team mist en hoe jij krachten kunt bundelen om tot een optimaal resultaat te komen.

Bedenk hoe wij ervoor kunnen zorgen dat jouw medewerkers gelukkiger en productiever worden dan jij mogelijk had geacht! Meer weten?

Met het blootleggen van de onveranderlijke kern van jouw directieteam vergroten we de slagingskans van waar het in de kern om gaat: succes! Ofwel, jij krijgt een team waarin iedereen de deelactiviteiten doet die hij/zij het beste kan, en die samen het resultaat gaat leveren dat van het team wordt gevraagd. Gegarandeerd!

We vertellen jou er graag meer over. Neem daarvoor contact met ons op!

Wil jij vrijblijvend kennis maken met ons en de Core Values index?

Wij drinken graag een kop koffie met jou

Taylor Protocols

Bij Taylor Protocols zetten we ons in voor één simpele missie: iedereen op de juiste plaats helpen om het juiste werk te doen. We doen dit met als gevolg dat bedrijven een hogere omzet tegen lagere kosten kunnen ervaren, en zodat werknemers zich werkelijk vervuld kunnen voelen in hun werk.

Contactgegevens 

+31 (0) 53 851 71 48
info@taylorprotocols.nl

Adresgegevens 

Taylor Protocols Europe BV
Performance Factory, Gebouw Zuid
Hoge Bothofstraat 39
7511 ZA Enschede