Ondersteunende waarden: intuïtief versus cognitief

The basics

In de afgelopen weken hebben wij stil gestaan bij de verschillende typen van de Core Values Index: de bouwer, de verbinder, de innovator en de borger.

Is de CVI nog nieuw voor je? Lees dan onze blog: Core Values Index: the basics. Of lees verder over alle verschillende typen:
• Bouwer, wat staat voor kracht en actie
• Verbinder, wat staat voor liefde en verbinding
• Innovator, wat staat voor wijsheid en betrokkenheid
• Borger, wat staat voor kennis en rechtvaardigheid

In deze serie blogs gaan wij in op de verschillende ondersteunende waarden die je krijgt wanneer je twee types combineert. Deze worden getypeerd als manieren waarop je als mens jouw bijdrage levert. De zes ondersteunende waarden zijn:
• Intuïtief versus cognitief
• Praktisch versus creatief
• Onafhankelijk versus samenwerken

Deze week gaan wij bezig met het de ondersteunende waarden: intuïtief versus cognitief.

De kracht van de Bouwer en de liefde van de Verbinder vormen samen de mate waarin iemand de ondersteunende waarde ‘intuïtief’ heeft.

De kennis van de Borger en de wijsheid van de Innovator vormen samen de mate waarin iemand de ondersteunende waarde ‘cognitief’ heeft.

Het intuïtieve type: Bouwer & Verbinder

Het intuïtieve type handelt vanuit zijn instinct. Hij wordt “gedreven vanuit het hart” en acteert op basis van gevoel dat het juist is om te doen of te beslissen. Beslissen en doen vanuit je hart c.q. onderbuik versus beslissen respectievelijk beslissen vanuit je brein c.q. ratio. Zowel de Bouwer als de Verbinder energie zijn intuïtief. Er zit echter een groot onderscheid in de drijfveer achter dit intuïtieve handelen. Voor de Bouwer wordt het intuïtieve beslissen en doen gedreven door het vertrouwen in zichzelf; dat hij weet wat te doen. Bij de Verbinder wordt het intuïtieve handelen gedreven vanuit liefde; dat hij voelt dat beslissing het meest liefdevol is voor de persoon, de relatie of de situatie. Voor beiden geldt dat er meestal erg spontaan gehandeld en besloten wordt. Er zijn niet vaak twijfels of dit het juiste is om te doen. Het voelt goed, het voelt als het juiste, dus we handelen ernaar. Zowel de in de Bouwer als de Verbinder energie wordt beslissingen snel genomen en maakt met zich over het algemeen minder zorgen over dat het achteraf een foute beslissing of activiteit blijkt. Ze hebben er vertrouwen in dat ze een eventuele hobbel of fout, goed kunnen oplossen.

Het cognitieve type: Innovator & Borger

Het cognitieve type handelt vanuit een proces van kennis verzamelen, observeren, analyseren en beredeneren wat de juiste en/of veiligste beslissing of actie is. Hij wordt “gedreven vanuit risicobeperking”. Beslissen en doen vanuit je brein c.q. je ratio, versus respectievelijk beslissen en doen vanuit je hart c.q. je onderbuik. De Innovator vindt het belangrijk dat beslissingen worden genomen op basis van analyses en beoordelingen van observaties en interpretatie. De Borger vindt belangrijk dat dit gebeurt op basis van data en bestaande beschrijvingen van processen en procedures. Beslissingen en acties van het cognitieve type zijn om die reden nooit gebaseerd op een gevoel, maar altijd op basis van een eigen opinie of gedachte over een bepaald onderwerp of de kennis die men over een bepaald onderwerp heeft. Beide energieën opereren heel rationeel, ze werken vanuit feiten, zijn praktisch en kunnen logische redeneren. Hierdoor kan iemand met een hoge cognitieve waarde vanuit de Innovator energie zeer goed en snel een situatie beoordelen en vervolgens vertalen naar verschillende oplossingen of scenario’s. En wanneer het besluit er is, vanuit zijn Borger energie deze beslissing borgen en conserveren in proces- en procedure- beschrijvingen.

Bekijk deze blogs om meer te weten te komen over de andere ondersteunende waarden:

De ondersteunende waarde: praktisch versus creatief 
De ondersteunende waarde: onafhankelijk versus samenwerken (verschijnt op 8 juli ‘21)

Of download gratis ons ebook om meer te weten te komen over de 4 types en de ondersteunende waarden.

Wil jij vrijblijvend kennis maken met ons en de Core Values index?

Wij drinken graag een kop koffie met jou

Taylor Protocols

Bij Taylor Protocols zetten we ons in voor één simpele missie: iedereen op de juiste plaats helpen om het juiste werk te doen. We doen dit met als gevolg dat bedrijven een hogere omzet tegen lagere kosten kunnen ervaren, en zodat werknemers zich werkelijk vervuld kunnen voelen in hun werk.

Contactgegevens 

+31 (0) 53 851 71 48
info@taylorprotocols.nl

Adresgegevens 

Taylor Protocols Europe BV
Performance Factory, Gebouw Zuid
Hoge Bothofstraat 39
7511 ZA Enschede