Team Optimalisatie Programma

Welk teamlid is nodig voor een specifieke vraag? Welk teamlid hebben we nodig om effectiever te worden? Hoe helpen we elkaar? Hoe werken we beter samen? “Samen komen we verder!” Samenwerken is belangrijk, maar hoe doe je dat dan? Met het Team Optimalisatie Programma geven wij elk teamlid inzicht in zichzelf; de eigen drijfveren, sterkten, leerstijl, teambijdrage, conflictstrategie, activiteiten waar iemand bevlogen van raakt en welke iemand energie kosten … En hoe deze interacteren met die van de verschillende teamleden. Als team ontvangt u inzicht in uw gezamenlijke kracht en uw kansen. Als leidinggevende ontvangt u hiermee ook inzicht in uw eigen kansen om als leider het teamresultaat verder te verbeteren.

Uw organisatie laten excelleren door het optimaal functioneren van uw medewerkers en teams, dit is mogelijk door het Team Optimalisatie Programma (TOP). Met dit programma is de basis het herverdelen of indelen van de taken van een teamlid zodat 80% van iemands taken bij hem of haar past. Dit levert persoonlijke effectiviteit op en verhoogt de energie, verbetert de teamprestatie en vergroot het werkplezier van een teamlid.

Samenwerken als een team

Daarnaast ondersteunt de TOP elk individu binnen een team met het beter leren samenwerken en communiceren met andere teamleden. Elk teamlid is uniek en werkt en denkt op andere wijze. Dit is ook de reden dat u met de één beter kan samenwerken als met de ander. Wij kijken samen met de teamleden naar dit proces, hoe dit verbeterd kan worden en hoe teamleden elkaar juist kunnen versterken.

Zoals eerder aangegeven wordt per teamlid gekeken naar zijn of haar primaire functie en welke deeltaken hier bij horen. Per individu wordt aan de hand van de cvi gekeken van welke taken een persoon energie krijgt en welke taken energie kosten. Vervolgens ontstaat er wat wij ook wel noemen een soort ‘ruilhandel’. Taken worden herverdeeld binnen het team zodat uiteindelijk iedereen meer taken heeft die meer bij hem passen. Naast het feit dat iedereen een individuele taak heeft, heeft een team ook een gezamenlijke taak. Tijdens de teamsessie wordt bepaald wanneer het team succesvol is en hoe dit succes behaald of verbeterd kan worden.

Optimaal inzetten van de kwaliteiten binnen het team

\Als eerste is het noodzakelijk dat alle medewerkers de {CVI} invullen, dit kost slechts 10 minuten per persoon en geeft een duidelijk beeld van de aangeboren en onveranderelijke ‘natuur’ van mensen. Vanuit het daarop gebaseerde teamprofiel is te bepalen hoe uw mensen samen een nog beter team kunnen vormen. Samen met het team kijken wij naar de basiskwaliteiten die al in huis zijn en hoe deze optimaal ingezet kunnen worden binnen het team. Dit gebeurt tijdens een teamsessie met het team en Taylor Protocols. .

Vervolgtraject

Tijdens de tweede teamsessie gaan wij in de praktijk laten zien hoe het geleerde van de eerste teamsessie daadwerkelijk in praktijk kan worden gebracht met concrete voorbeelden. Wij leren het team hoe zij de juiste taken en rollen aan een juiste medewerker kunnen koppelen, zodat wanneer een taak of team verandert zij dit zelf kunnen oplossen.